Home

U bent hier:

Care

Ziekenhuizen

Een ziekenhuis is een fascinerende organisatie met een complexe dienstverlening aan uiterst kwetsbare cliënten. Een organisatie in een sector die een centrale rol speelt in onze maatschappij en door haar dienstverlening, schaal en financieringsstructuur voortdurend dient te innoveren en anticiperen op veranderingen.

De raakvlakken met Safety, Security en Efficiency behoeven weinig toelichting. Wij staan voor een flexibele technologische infrastructuur die is gericht op het faciliteren van verandering, zodat de dienstverlening maximaal wordt ondersteund.

Gehandicaptenzorg

In Nederland wonen zo’n 200.000 mensen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking. Een groot deel ervan heeft meer dan één beperking. Wij richten ons op het ondersteunen van de organisaties die de zorg voor deze groep mensen heeft. Wij dragen bij aan het vergroten van de autonomie van hun cliënt en het faciliteren van verpleging.

Met onze technologie dragen wij bijvoorbeeld bij aan het verlagen van de administratielast en doen wij er alles aan om de kwalitatieve tijd die zorgprofessionals kunnen besteden met hun cliënten te maximaliseren.

GGZ

GGZ Nederland heeft met het pamflet ‘Zorg Werkt!’ duidelijk verwoord dat de zorg aan patiënten met een psychische ziekte beter en efficiënter kan. Met dezelfde mensen meer “kwalitijd” kunnen besteden aan intermenselijk contact. Door de verpleging en cliënt zo veel mogelijk te ondersteunen met technologie.

Onze mensen zijn begaan met hen en denken in voordelen voor hen. Wij vertalen de voordelen van technologie naar uw organisatie.

 

 

Safety

Security

Efficiency

 

Care

Wij ondersteunen onze klanten met de juiste technologie om hun cliënten centraal te stellen. Door hen zo goed, zo snel en zo veel mogelijk te ontlasten, zodat er zo veel mogelijk tijd overblijft voor persoonlijk contact. Door het verstrekken van de juiste informatie, door het bieden van optimale communicatiemogelijkheden, door betrouwbare bewaking en monitoring en door zo veel mogelijk onzichtbaar te zijn. Want dat is de crux in care.

De mens maakt het verschil.

Systeemtechnisch beredeneerd is een ziekenhuis niet echt anders dan een tunnel of een penitentiaire inrichting. Toegegeven: een intercompost in een OK ziet er natuurlijk volstrekt anders uit dan de noodtelefoon in een tunnelbuis of in een cel. Het échte verschil kunnen we maken doordat wij de taal spreken van de gebruikers en beheerders van de techniek in die verschillende omgevingen. En we snappen de context waarbinnen die techniek een rol vervult. De mens – en vooral diens houding, gedrag en mentaliteit – die de techniek implementeert en onderhoudt maakt dat verschil.

 

Bouwstenen van Care

 

Videomanagement

V.C.A.

CCTV

Track & Trace

Sensoring

Evacuatieverlichting

S.M.S.

Inbraakdetectie

Toegangscontrole

VOS/MOS

Paging

Mobile messaging

Intercom

A.S.V.

Netwerk

Plug & Play

Infrastructuur