Home

U bent hier:

Gehandicaptenzorg

Ziekenhuizen

Een ziekenhuis is een fascinerende organisatie met een complexe dienstverlening aan uiterst kwetsbare cliënten. Een organisatie in een sector die een centrale rol speelt in onze maatschappij en door haar dienstverlening, schaal en financieringsstructuur voortdurend dient te innoveren en anticiperen op veranderingen.

De raakvlakken met Safety, Security en Efficiency behoeven weinig toelichting. Wij staan voor een flexibele technologische infrastructuur die is gericht op het faciliteren van verandering, zodat de dienstverlening maximaal wordt ondersteund.

Gehandicaptenzorg

In Nederland wonen zo’n 200.000 mensen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking. Een groot deel ervan heeft meer dan één beperking. Wij richten ons op het ondersteunen van de organisaties die de zorg voor deze groep mensen heeft. Wij dragen bij aan het vergroten van de autonomie van hun cliënt en het faciliteren van verpleging.

Met onze technologie dragen wij bijvoorbeeld bij aan het verlagen van de administratielast en doen wij er alles aan om de kwalitatieve tijd die zorgprofessionals kunnen besteden met hun cliënten te maximaliseren.

GGZ

GGZ Nederland heeft met het pamflet ‘Zorg Werkt!’ duidelijk verwoord dat de zorg aan patiënten met een psychische ziekte beter en efficiënter kan. Met dezelfde mensen meer “kwalitijd” kunnen besteden aan intermenselijk contact. Door de verpleging en cliënt zo veel mogelijk te ondersteunen met technologie.

Onze mensen zijn begaan met hen en denken in voordelen voor hen. Wij vertalen de voordelen van technologie naar uw organisatie.